Screening

Hvad er formålet med alle de forskellige spørgsmål ?


Det er essentielt for mig som din personlige coach, at få stillet en masse relevante spørgsmål, så jeg kan få dannet mig et indtryk af hvem du er. Chancen for at få planlagt et forløb, der matcher din personlighed, fysik, forventninger og dagligdag er større, jo mere info jeg har på dig.

    SingleForholdGift